Betalingsbeskyttelse

Hva er Ikano Betalingsbeskyttelse

Betalingsbeskyttelse er en forsikring som gir trygghet i tilfelle du blir arbeidsledig eller syk over lengre tid. Forsikringen er der for deg når du trenger det som mest, og kan hjelpe deg med opprettholdelse av dine betalingsforpliktelser i en vanskelig tid i livet.

Høres bra ut. Hva koster det?

Forsikringspremien pr måned er 0,7 % av utestående saldo. Forsikringspremien reduseres dermed ved nedbetaling av saldo. Dersom utestående saldo er 10 000 kr vil du betale 70 kroner i månedlig forsikringspremie. Premien faktureres sammen med terminbeløpet.

Hva hvis jeg angrer meg?

Du har en angrefrist på 30 dager fra forsikringen trer i kraft. Sier du opp forsikringen innenfor denne fristen, refunderer vi eventuelt innbetalt premie. Forsikringen kan utover angrefristen sies opp med 30 dagers skriftlig varsel.

Unntak og begrensninger

I likhet med andre tilsvarende forsikringer har betalingsbeskyttelsen unntak og begrensninger. Blant annet gjelder ikke forsikringen om du mottar varsel om arbeidsledighet eller permittering innen de første 90 dagene etter at du tegnet forsikringen. Blir du sykemeldt innen de første 30 dagene vil heller ikke forsikringen gjelde.

For å få erstatning fra forsikringsselskapet, må du oppfylle visse krav, kvalifisering og re-kvalifiseringstider. Du kan lese mer om unntak og begrensninger i forsikringsvilkårene.

Vilkår for forsikring tegnet før 01.07.2017

Vilkår for forsikring tegnet etter 01.07.2017

Bestill betalingsbeskyttelse

Ikano Betalingsbeskyttelse tegner du når du søker om IKEA Kort. Har du allerede IKEA Kort og vil legge til Betalingsbeskyttelse, kan du bestille det under. Kvalifiseringskravene har betydning for forsikringsselskapets risikovurdering.

Jeg er over 18 år og under 64 år, bosatt i Norge og medlem av norsk folketrygd.
*
Jeg er i arbeid (mer enn 16 timer i uken) eller selvstendig næringsdrivende. Jeg er ikke selv kjent med, eller burde ha grunn til å regne med forestående arbeidsledighet eller permittering.
*
Jeg er frisk og fullt arbeidsfør. Jeg har ikke kjennskap til sykdom eller symptomer de siste 12 månedene eller om eksisterende sykdom, symptomer eller skade. Jeg har ikke diagnose eller fått behandling som kan påvirke min arbeidsførhet.
*
*
*
*
*

Skal du melde skade?

Forsikringsselskapet AXA er skadebehandler. Vi ber deg derfor om å forholde deg til AXA angående din skadesak.

Er du sykemeldt, arbeidsledig eller permittert melder du ditt skadekrav elektronisk her. Ved kritisk sykdom og dødsfall ber vi om at du kontakter AXA på telefon 24 05 52 00.