Betalingsbeskyttelse

Hva er Ikano Betalingsbeskyttelse

Betalingsbeskyttelse er en forsikring som gir trygghet i tilfelle du blir arbeidsledig eller syk over lengre tid. Forsikringen er der for deg når du trenger det som mest, og kan hjelpe deg med opprettholdelse av dine betalingsforpliktelser i en vanskelig tid i livet.

Høres bra ut. Hva koster det?

Forsikringspremien pr måned er 0,7 % av utestående saldo. Forsikringspremien reduseres dermed ved nedbetaling av saldo. Dersom utestående saldo er 10 000 kr vil du betale 70 kroner i månedlig forsikringspremie. Premien faktureres sammen med terminbeløpet.

Hva hvis jeg angrer meg?

Du har en angrefrist på 30 dager fra forsikringen trer i kraft. Sier du opp forsikringen innenfor denne fristen, refunderer vi eventuelt innbetalt premie. Forsikringen kan utover angrefristen sies opp med 30 dagers skriftlig varsel.

Unntak og begrensninger

I likhet med andre tilsvarende forsikringer har betalingsbeskyttelsen unntak og begrensninger. Blant annet gjelder ikke forsikringen om du mottar varsel om arbeidsledighet eller permittering innen de første 90 dagene etter at du tegnet forsikringen. Blir du sykemeldt innen de første 30 dagene vil heller ikke forsikringen gjelde.

For å få erstatning fra forsikringsselskapet, må du oppfylle visse krav, kvalifisering og re-kvalifiseringstider. Du kan lese mer om unntak og begrensninger i forsikringsvilkårene.

Vilkår for forsikring tegnet før 01.07.2017

Vilkår for forsikring tegnet etter 01.07.2017

Bestill betalingsbeskyttelse

Ikano Betalingsbeskyttelse tegner du når du søker om IKEA Kort. Har du allerede IKEA Kort og vil legge til Betalingsbeskyttelse, kan du bestille det under. Kvalifiseringskravene har betydning for forsikringsselskapets risikovurdering.

*
*
*
*

Skal du melde skade?

AXA skademelding

Fullstendig utfylt skjema med nødvendig dokumentasjon sendes til:
AXA, Postboks 588 Skøyen, 0214 Oslo