Betalingsbeskyttelse

- en økonomisk trygghet for deg og din familie

Slik fungerer Betalingsbeskyttelsen

Ved 100 % arbeidsledighet/permittering og sykemelding dekker forsikringen 7 % av utestående saldo hver måned du er arbeidsledig eller permittert. Etter 30 dager ufrivillig arbeidsledighet eller permittering trer forsikringen i kraft. Denne dekningen gjelder lønnsmottakere. Er du 100 % sykmeldt på grunn av sykdom eller ulykke dekker forsikringen 7 % av utestående saldo hver måned du er sykmeldt.

 

Etter 30 dagers sykmelding trer forsikringen i kraft. Denne dekningen gjelder lønnsmottakere og selvstendig næringsdrivende. Ved sykehusinnleggelse (gjelder selvstendig næringsdrivende) trer dekningen i kraft ved sykehusopphold etter 7 dager. Hvis du skulle falle fra dekker forsikringen din gjenstående saldo på ditt lån. Det samme gjelder dersom du skulle bli rammet av en kritisk sykdom.

Det høres bra ut, hva koster det?

Forsikringspremien pr måned er 0,7 % av utestående saldo. Forsikringspremien reduseres dermed ved nedbetaling av saldo. Dersom utestående saldo er 10 000 kr vil du betale 70 kroner i månedlig forsikringspremie. Premien faktureres sammen med terminbeløpet.

Betalingskyttelse kan tegnes av deg som:

 • har inngått en bindende kredittavtale med i Ikano Bank
 • er hovedkortsinnehaver
 • har fylt 18 år men ikke 65 år
 • er i heltidsarbeid (mer enn 16 t i uken) eller selvstendig
 • er frisk og ikke kjent med eksisterende sykdom/skade
 • er fullt arbeidsfør
 • ikke er kjent med forestående sykehusinnleggelse, arbeidsledighet eller permittering

Unntak og begrensninger

I likhet med andre tilsvarende forsikringer har betalingsbeskyttelsen unntak og begrensninger. Blant annet gjelder forsikringen ikke for sykdom du hadde da forsikringen ble tegnet og i løpet av de første 12 månedene finnes det unntak for visse diagnoser. For å få erstatning fra forsikringsselskapet, må du også oppfylle visse krav, kvalifisering og re-kvalifiseringstider. Du kan lese mer om unntak og begrensninger i forsikringsvilkårene.

Forsikringsvilkår Ikano Betalingsbeskyttelse

Hva hvis jeg angrer meg?

Du har en angrefrist på 30 dager fra forsikringen trer i kraft. Sier du opp forsikringen innenfor denne fristen, refunderer vi eventuelt innbetalt premie. Forsikringen kan utover angrefristen sies opp med 30 dagers skriftlig varsel.

Hvordan bestiller jeg betalingsbeskyttelse?

Ikano Betalingsbeskyttelse tegner du i forbindelse med søknaden om kredittkort. Har du allerede et kort fra Ikano Bank og vil legge til Betalingsbeskyttelse kan du bestille her:

Bestill betalingsbeskyttelse

Jeg erklærer at:

 • Jeg er under 65 år
 • Jeg er i heltidsarbeid (mer enn 16 t i uken) eller selvstendig næringsdrivende
 • Jeg er frisk og ikke kjent med eksisterende sykdom
 • Jeg er fullt arbeidsfør
 • Jeg er ikke kjent med forestående sykehusinnleggelse, arbeidsledighet eller permittering
*
*
*
*

Har du vært uheldig?

Her kan du laste ned skademeldingsskjema:


Fullstendig utfylt skjema med nødvendig dokumentasjon sendes til:
Ikano Försäkring, c/o Crawford & Company, Postboks 133, 1300 Sandvika