I utsettelsesperioden betaler du ingen nominelle renter. Gebyret for utsettelsen påføres siste faktura før endt utsettelse. Du vil motta 6 eller 9 fakturaer, avhengig av hva du bestemmer deg for. Utsettelsen gjelder nye kjøp, og du kan ha én betalingsutsettelse per kjøp.

Etter endt utsettelse kan du velge å betale hele eller deler av utestående saldo. Ordinære betingelser vil inntre etter forfall ved utestående saldo. Månedsgebyr og nominell månedsrente legges da til utestående beløp. Se prislisten for mer informasjon.

Vår nominelle månedsrente er av markedets laveste på kun 1,58 % per måned. Summen av rente og gebyr gir effektiv rente etter endt betalingsutsettelse. Eksempel på effektiv rente ved kjøp på 35 000 kroner er 20,10 % ved nedbetaling med renter over 12 mnd. Totalt 38 627 kroner.